Απολογισμός Βιωσιμότητας από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Απολογισμός Βιωσιμότητας από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Σε δημοσίευση του νέου Απολογισμού Βιωσιμότητας προχώρησε η ΔΕΠΑ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI και τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Στόχος του είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις επιδράσεις της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και την παρουσίαση των πολιτικών, των πρωτοβουλιών και των μελλοντικών στόχων, στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της σε 4 βασικούς άξονες: την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους και την Αγορά, όπου δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά, στόχοι της είναι η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού για την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, η ανάπτυξη […]

Ajay Nambiar at the upcoming CX Summit 2021

Ajay Nambiar at the upcoming CX Summit 2021 At the upcoming CX Summit 2021, on 28.1.2021, Ajay Nambiar, CXO, Global CX Thought Leader & Influencer (top 150), over 400+hours of experience international (CCW, IQPC, World AI & RPA summit etc) conferences will speak about “Building blocks for outstanding Customer Service”. The key take-aways include: Building a strong foundation for a service organisation Inculcating an outside in approach to service excellence Using data/analytics to take informed business decisions Benchmarking A Must Attend International CX Event for 2021. Explore more @ www.cxsummit.gr and register now! #cxsummitgr Source: MarketingWeek Ajay Nambiar at the upcoming CX Summit 2021

Adrian Swinscoe at the upcoming CX Summit 2021

Adrian Swinscoe at the upcoming CX Summit 2021 At the upcoming CX Summit 2021, on 28.1.2021, Adrian Swinscoe, Best-selling author, customer service and experience advisor and aspirant punk will speak about “Why building a solid business case for your CX initiatives is an imperative that you can’t avoid? ”. Key takeaways include: What a great experience is and what it is not. What companies that lead their fields on experience do well The practical underpinnings of any great experience What you need to focus on to create a solid business case for your CX initiative that delivers real ROI A Must Attend International CX Event for 2021. Explore more @ www.cxsummit.gr and register now! #cxsummitgr Source: MarketingWeek Adrian Swinscoe […]

Tim Scanlon at the upcoming CX Summit 2021

Tim Scanlon at the upcoming CX Summit 2021 At the upcoming CX Summit 2021, on 28.1.2021, Tim Scanlon, Group Vice President Customer Experience Innovation, ABB will speak about “Digital Delta | Virtualizing Customer Co-creation at Scale to Unlock Value”. The key take-aways include: Driving successful customer co-creation at scale Combining design thinking, agile and lean startup Quickly bringing tangibility to concepts for testing A Must Attend International CX Event for 2021. Explore more @ www.cxsummit.gr and register now! #cxsummitgr Source: MarketingWeek Tim Scanlon at the upcoming CX Summit 2021