Μάρκετινγκ για Ξενοδοχεία

Η Marketing.Com.Gr εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ για ξενοδοχεία. Με μακρόχρονη εμπειρία στο μάρκετινγκ ξενοδοχείων, διασφαλίζει την ανάπτυξη της online παρουσίας του ξενοδοχείου σας, την αύξηση της διαδικτυακής παρουσίας του και την υποστήριξη στις online πωλήσεις ξενοδοχείου που πραγματοποιείτε μέσα από το website του ξενοδοχείου σας αλλά και τους OTAs με τους οποίους συνεργάζεστε.

Hotel Marketing

Η προώθηση του ξενοδοχείου σας στο διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ ξενοδοχείου. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται ορίζεται με βάση ένα σύνολο από ενέργειες μάρκετινγκ του ξενοδοχείου. Οι υπηρεσίες hotel marketing περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία του ξενοδοχείου, τη διαχείρηση της δαδικτυακής φήμης της εταιρίας στο διαδίκτυο, της ανάπτυξης σε ένα πλήρες δίκτυο πωλήσεων, την ανάλυση και προσαρμογή του περιεχομένου στην ιστοσελίδα ξενοδοχείου και την υποστήριξη στις άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείου.

Η Marketing.com.gr παρέχει υπηρσίες online hotel marketing που διασφαλίζουν την άψογη παρουσία του ξενοδοχείου σας στο διαδίκτυο. Η στρατηγική ανάπτυξης θέτει ως κέντρο στην online παρουσία ξενοδοχείου τον σχεδιασμό ενός άρτιου hotel website. Το website ξενοδοχείου αποτελεί τον καθρέφτη του ξενοδοχείου στο διαδίκτυο. Η φωτογράφηση ξενοδοχείου καθώς και η κειμενογράφιση για ξενοδοχείο είναι κάποια στοιχεία που θα πρέπει να θεωρούνται ως τα κύρια στοιχεία σε μία ιστοσελίδα ξενοδοχείου. Επιπρόσθετα η υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών στο μάρκετινγκ για ξενοδοχεία, προϋποθέτει να χρησιμοποιηθεί η καλύτερη μηχανή κρατήσεων για ξενοδοχεία. Μεταξύ των υπηρεσιών hotel marketing κυρίαρχη θέση κατέχει η βελτιστοποίηση σελίδας ξενοδοχείου μέσω της εφαρμογής ενεργειών Search Engine Marketing για ξενοδοχεία.

Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ από την Marketing.Com.Gr περιλαμβάνουν την ανάπτυξη περιεχομένου στα κανάλια διανομής και ειδικότερα στις σελίδες των OTAs. Το κείμενο και οι φωτογραφίες που θα προστεθούν σε online διανομείς για ξενοδοχεία, όπως η Expedia και η Booking.com αλλά και τα ειδικά στοιχεία που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τα ξενοδοχεία. Αντίστοιχα ιδιαίτερη σημασία για το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ θα πρέπει να δοθεί στο hotel online reputation management και ειδικότερα στα websites με σχόλια πελατών όπως το TripAdvisor και η Trivago.

Αντίστοιχη προσοχή θα πρέπει να δoθεί από το Μάρκετινγκ για Ξενοδοχεία στην ανάπτυξη και παρακολούθηση των Social Media για Ξενοδοχεία και στη διαχείρηση των λογαριασμών, της διάδρασης και των σχολίων των πελατών. Τα κύρια κανάλια που πρέπει να παρακολουθούνται είναι το Facebook για ξενοδοχεία, το Twitter, το Instagram για ξενοδοχεία καθώς και το Pinterest ή το Google plus, ενώ παράλληλα σημαντική είναι και η ανάπτυξη της ορθής εικόνας στα αποτελέσματα Google, στους Google Maps για ξενοδοχεία και στις αντίστοιχες σελίδες για Bing.