Μάρκετινγκ για

ξενοδοχεία

χτίστε τη διαδικτυακή παρουσία τού καταλύματός σας

Η προώθηση του ξενοδοχείου σας στο διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ ξενοδοχείου. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται ορίζεται με βάση ένα σύνολο από ενέργειες μάρκετινγκ. Οι υπηρεσίες hotel marketing περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία του ξενοδοχείου, τη διαχείριση της δαδικτυακής φήμης της εταιρίας στο διαδίκτυο, της ανάπτυξης σε ένα πλήρες δίκτυο πωλήσεων, την ανάλυση και προσαρμογή του περιεχομένου στην ιστοσελίδα ξενοδοχείου και την υποστήριξη στις άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείου.

Hotel Marketing

Η Marketing.com.gr παρέχει υπηρεσίες online hotel marketing που διασφαλίζουν την άψογη παρουσία του ξενοδοχείου σας στο διαδίκτυο. Η στρατηγική ανάπτυξης θέτει ως κέντρο στην online παρουσία του καταλύματος τον σχεδιασμό ενός άρτιου hotel website. Το website ξενοδοχείου αποτελεί τον καθρέφτη του ξενοδοχείου στο διαδίκτυο. Η φωτογράφιση ξενοδοχείου καθώς και η κειμενογράφιση για ξενοδοχείο είναι κάποια στοιχεία που θα πρέπει να θεωρούνται ως τα κύρια στοιχεία σε μία ιστοσελίδα ξενοδοχείου. Επιπρόσθετα η υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών στο μάρκετινγκ για ξενοδοχεία, προϋποθέτει να χρησιμοποιηθεί η καλύτερη μηχανή κρατήσεων. Μεταξύ των υπηρεσιών hotel marketing κυρίαρχη θέση κατέχει η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μέσω της εφαρμογής ενεργειών Search Engine Marketing.

#hotelmarketing

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ από την Marketing.Com.Gr περιλαμβάνουν την ανάπτυξη περιεχομένου στα κανάλια διανομής και ειδικότερα στις σελίδες των OTAs. Το κείμενο και οι φωτογραφίες που θα προστεθούν σε online διανομείς για ξενοδοχεία, όπως η Expedia και η Booking.com αλλά και τα ειδικά στοιχεία που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τα ξενοδοχεία. Αντίστοιχα ιδιαίτερη σημασία για το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ θα πρέπει να δοθεί στο hotel online reputation management και ειδικότερα στα website με σχόλια πελατών όπως το TripAdvisor και η Trivago.

Μάρκετινγκ Ξενοδοχείων

Αντίστοιχη προσοχή θα πρέπει να δoθεί από το Μάρκετινγκ για Ξενοδοχεία στην ανάπτυξη και παρακολούθηση των Social Media για Ξενοδοχεία και στη διαχείριση των λογαριασμών, της διάδρασης και των σχολίων των πελατών. Τα κύρια κανάλια που πρέπει να παρακολουθούνται είναι το Facebook για ξενοδοχεία, το Instagram για ξενοδοχεία καθώς και στοχευμένα κανάλια όπως το Pinterest και το Tik Tok, ενώ παράλληλα σημαντική είναι και η ανάπτυξη της ορθής εικόνας στα αποτελέσματα Google, στο Google My Business, στους χάρτες Google Maps και στις αντίστοιχες σελίδες στο Bing.

Ας δουλέψουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς οι Υπηρεσίες Μάρκετινγκ Ξενοδοχείων μπορούν να υποστηρίξουν το κατάλυμά σας και να βελτιώσουν τις πωλήσεις σας.