Μάρκετινγκ για
Μικρές Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες Μάρκετινγκ για Μικρές Επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η αλματώδης ανάπτυξη των Social Media με την εντυπωσιακή τους διείσδυση σε ένα τεράστιο κομμάτι του αγοραστικού κοινού καθιστούν την υιοθέτηση των πρακτικών του μάρκετινγκ επιτακτική όχι μόνο για τις μεγάλες και τις πολυεθνικές εταιρίες αλλά και για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Small Business Marketing

Οι υπηρεσίες Small Business Marketing της Marketing.Com.Gr αναφέρονται στις μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου, αλλά αδυνατούν να επενδύσουν στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Μέσα από τις πρακτικές online μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στοχεύοντας με υψηλά ποσοστά ακρίβειας στο πελατειακό τους κοινό.

Η παρουσία και η φήμη των επιχειρήσεων πέρα από την φυσική τους υπόσταση περνάει και σε διαδικτυακό επίπεδο, με το τελευταίο να έχει ισάξια και μερικές φορές μεγαλύτερη σημασία από το μη-διαδικτυακό. Το μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις στοχεύει στην προστασία της θέσης της επιχείρησης και στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζει το διαδίκτυο και η χρήση εργαλείων όπως τα Social Media για μικρές επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται – ανάλογα πάντα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού – είναι το LinkedIn για μικρές επιχειρήσεις, το Twitter, το Facebook για μικρές επιχειρήσεις, το Instagram, το Pinterest καθώς και εφαρμογές όπως το Google Maps για μικρές επιχειρήσεις.