Μάρκετινγκ για

μικρές επιχειρήσεις

εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες τού internet

Οι υπηρεσίες Small Business Marketing της Marketing.Com.Gr αναφέρονται στις μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου, αλλά αδυνατούν να επενδύσουν στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Μέσα από τις πρακτικές online μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στοχεύοντας με υψηλά ποσοστά ακρίβειας στο πελατειακό τους κοινό.

Μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις

Η παρουσία και η φήμη των επιχειρήσεων πέρα από την φυσική τους υπόσταση περνάει και σε διαδικτυακό επίπεδο, με το τελευταίο να έχει ισάξια και μερικές φορές μεγαλύτερη σημασία από το μη-διαδικτυακό. Το μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις στοχεύει στην προστασία της θέσης της επιχείρησης και στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζει το διαδίκτυο και η χρήση εργαλείων όπως τα Social Media για μικρές επιχειρήσεις.

#smallbusinessmarketing

Ανάμεσα στα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται – ανάλογα πάντα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού – είναι το LinkedIn, το Twitter, το Facebook για μικρές επιχειρήσεις, το Instagram, και σε ειδικές περιπτώσεις το Pinterest και το Tik Tok. Επίσης γίνεται διαχείριση του Google My Business και βελτιστωποίηση της παρουσίας της επιχείρησης στους χάρτες Google Maps.

Ας δουλέψουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς οι Υπηρεσίες Μάρκετινγκ Μικρές Επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν το κατάλυμά σας και να βελτιώσουν τις πωλήσεις σας.