Μάρκετινγκ για Εστιατόρια

Το Μάρκετινγκ για Εστιατόρια είναι μία υπηρεσία η οποία υιοθετείται τα τελευταία χρόνια από πολλές εστιατορικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των social media και των νέων τεχνολογιών αναδεικνύει το online restaurant marketing σε ένα από τα κυριότερα εργαλεία προώθησης εστιατορίων και κύρια λειτουργία για το εστιατορικικό μάρκετινγκ.

Restaurant Marketing

Η υπηρεσία restaurant marketing από έμπειρα στελέχη μάρκετινγκ θα πρέπει να θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ για εστιατόρια. Η παρουσία του εστιατορίου σας στο διαδίκτυο με μία αποτελεσματική ιστοσελίδα για εστιατόριο η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία είναι κρίσιμη για την επιτυχή ανάπτυξη του restaurant marketing.

Η χρήση των βέλτιστων πρακτικών στο μάρκετινγκ για εστιατόρια μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση στις πωλήσεις εστιατορίου τόσο online όσο και μέσα από τηλεφωνικές πωλήσεις για εστιατόρια τόσο για εστιατόρια διανομής όσο και για φυσική παρουσία.

Εστιατορικό Μάρκετινγκ

Οι πρακτικές στο εστιατορικό μάρκετινγκ περιλαμβάνουν μία σειρά από ενέργειες. Οι υπηρεσίες στο online μάρκετινγκ για εστιατόρια αναφέρονται στη διαχείριση και παρακολούθηση του περιεχομένου για το εστιατόριο σε σελίδες όπως το TripAdvisor αλλά και σε websites για εστιατόρια όπως το e-food και το e-table.

Αντίστοιχα περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η παραμετροποίηση της εικόνας της επιχείρησης στο Google και στους Google Maps για εστιατόρια καθως και στα υπόλοιπα Social Media για εστιατόρια. Ανάμεσα στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται το Facebook για εστιατόρια, το Instagram για εστιατόρια αλλά και επιλογές όπως το Twitter και το Pinterest.